• Programın tanıtımı ve çalışma sistemi

Ürünler
 
• Ürün tanımla
 
• Ürünleri incele

Yemekler
 
• Yemek tanımla
 
• Yemekleri incele

Ambar İşlemleri
 
İsteme ve çıkarma kağıdı

 
• İsteme ve çıkarma kağıdı hazırla
 
• İsteme ve çıkarma kağıdı incele
 
Ambara giriş

 
• Ambara giriş yap
 
• Girilenleri incele
 
Ambardan çıkış

 
• Günlük tabela oluştur
 
• Günlük tabela incele

• Ambar kontrol defteri
 
• Dönemi aktarmaya hazırla

Ayarlar
 
• Parametreler
 
• Şifre değişikliği

Araçlar
 
• Veri dosyasına bakım yap
 
• Veri dosyasını sıfırla
 
• Dönem kapat